ANASAYFA

ÖNSÖZ

NASIL HAZIRLANDI?

İÇİNDEKİLER

YAZIM HATALARI

Kuran arapçası
kuran arapçası kuranı anlamak için arapça, kuran öğrenme

www.yaklasansaat.com

ys@yaklasansaat.com

1 ARAPÇA’YA GİRİŞ
    1.1 Harfler (اَلْحُرُوفُ)
    1.2 Hareke (اَلْحَرَكَةُ)
    1.3 Kelime (اَلْكَلِمَةُ)
        1.3.1 İsim (اَلْاِسْمُ)
        1.3.2 Fiil (اَلْفِعْلُ)
        1.3.3 Harf (اَلْحَرْفُ)
    1.4 Cümle (اَلْجُمْلَةُ)
        1.4.1 İsim Cümlesi (اَلْجُمْلَةُ الْاِسمِيَّةُ)
        1.4.2 Fiil Cümlesi (اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ)
        1.4.3 Kelimelerin Cümledeki Konumu
    ÖZET BÖLÜM 1

2 İSİMLER (اَلْأَسْمَاءُ)
    2.1 Yapısına Göre İsimler
        2.1.1 Basit İsim (اَلْجَامِدُ)
        2.1.2 Türemiş İsim (اَلْمُشْتَقُّ)
    2.2 Cinsine Göre İsimler
        2.2.1 Özel İsimler (اِسْمُ الْعَلَمِ)
        2.2.2 Cins İsimler (اِسْمُ الْجِنْسِ)
    2.3 Belirli Olmasına Göre İsimler
    2.4 Cinsiyetine Göre İsimler
        2.4.1 Dişi (Müennes) İsimler (اَلْمُؤَنَّثُ)
        2.4.2 Erkek (Müzekker) İsimler (اَلْمُذَكَّرُ)
    2.5 Sayısına Göre İsimler
        2.5.1 Tekil İsim (اَلْمُفْرَدُ)
        2.5.2 İkil İsim (اَلْتَّثْنِيَّةُ)
        2.5.3 Çoğul İsim (اَلْجَمْعُ)
    2.6 Tamlamalar
        2.6.1 İsim Tamlaması (اَلْإِضَافَةُ)
        2.6.2 Sıfat Tamlaması (اَلصِّفَةُ وَ الْمَوْصُوفُ)
    2.7 Zamirler (اَلضَّمَائِرُ)
        2.7.1 Ayrı (Munfasıl) Zamir (اَلضَّمِيرُ الْمُنْفَصِلُ)
        2.7.2 Bitişik (Muttasıl) Zamir (اَلضَّمِيرُ الْمُتَّصِلُ)
    2.8 İşaret İsimleri (أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ)
        2.8.1 Yakın İşaret İsimleri (أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ لِلْقَرِيبِ)
        2.8.2 Uzak İşaret İsimleri (أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ لِلْبَعِيدِ)
        2.8.3 Mekan İşaret İsimleri
    2.9 İsmi Mavsuller (اَلْأَسْمَاءُ الْمَوْصُولَةُ)
        2.9.1 Özel İsmi Mavsuller (اَلْأَسْمَاءُ الْمَوْصُولَةُ الْخَاصَّةُ)
        2.9.2 Ortak İsmi Mavsuller (اَلْأَسْمَاعُ الْمَوْصُولَةُ الْمُشْتَرَكَةُ)
    2.10 Sayılar (اَلْأَعْدَادُ)
    ÖZET BÖLÜM 2
    ALIŞTIRMALAR

3 FİİLLER (اَلْأَفْعَالُ)
    3.1 Kök Harflerine Göre Fiiller
        3.1.1 Kök Harflerinin Sayısına Göre Fiiller
        3.1.2 Kök Harflerinin Cinsine Göre Fiiller
    3.2 Zamanına Göre Fiiller
        3.2.1 Mazi (Geçmiş Zaman) Fiili (اَلْفِعْلُ الْمَاضِيُّ)
        3.2.2 Muzari (Şimdiki ve Geniş Zaman) Fiili (اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ)
        3.2.3 Emir Fiili (فِعْلُ الْأَمرِ)
    3.3 Yapısına Göre Fiiller
        3.3.1 Basit (Mücerred) Fiiller (الْمُجَرَّدُ اَلْفِعْلُ)
        3.3.2 Türemiş (Mezid) Fiiller (اَلْأَفْعَالُ الْمَزِيدَةُ)
    3.4 Failine (Öznesine) Göre Fiiller
        3.4.1 Malum (Etken) Fiil (الْمَعْلُومُ اَلْفِعْلُ)
        3.4.2 Meçhul (Edilgen) Fiil (اَلْفِعْلُ الْمَجْهُولُ)
    3.5 Fiilden Türemiş İsimler
        3.5.1 İsmi Fail (اِسْمُ الْفَاعِلِ)
        3.5.2 İsmi Meful (اِسْمُ الْمَفْعُولِ)
        3.5.3 Sıfatı Müşebbehe (اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ)
        3.5.4 İsmi Zaman ve İsmi Mekan (اِسْمُ الزَّمَانِ وَ اِسْمُ الْمَكَانِ)
        3.5.5 İsmi Alet (اِسْمُ الآلَةِ)
        3.5.6 İsmi Tafdil (اِسْمُ التَّفْضِيلِ)
        3.5.7 İsmi Tasgir (اِسْمُ التَّصْغِيرِ)
        3.5.8 Mübalağa İsmi (صِيَغُ الْمُبَالَغَةِ)
        3.5.9 İsmi Mensup (اِسْمُ الْمَنْسُوبِ)
    ÖZET BÖLÜM 3
    ALIŞTIRMALAR

4 İRAB (اَلْإِعْرَابُ)
    4.1 Cümlenin Tasnifi
        4.1.1 İsim Cümlesi (اَلْجُمْلَةُ الْاِسمِيَّةُ)
        4.1.2 Fiil Cümlesi (اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ)
    4.2 Mebni ve Murab (اَلْمَبْنِيُّ وَ الْمُعْرَبُ)
        4.2.1 Mebni Kelimeler (اَلْكَلِمَاتُ الْمَبْنِيَّةُ)
        4.2.2 Murab Kelimeler (اَلْكَلِمَاتُ الْمُعْرَبَةُ)
    4.3 Fiillerin İrabı (إِعْرَابُ الْأَفْعَالِ)
        4.3.1 Mansub Muzari (اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَنْصُوبُ)
        4.3.2 Muzari Fiilini Nasb Yapanlar
        4.3.3 Meczum Muzari (اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَجْزُومُ)
        4.3.4 Muzari Fiilini Cezm Yapanlar
    4.4 İsimlerin İrabı (إِعْرَابُ الْأَسْمَاءِ)
        4.4.1 Mansub ve Mecrur İsimler
        4.4.2 İsmi Nasb Yapanlar
        4.4.3 İsmi Cer Yapanlar (اَلْمَجْرُورَاتُ)
    4.5 Atıf (اَلْعَطْفُ)
        4.5.1 Atıf Harfleri (حُرُوفُ الْعَطْفِ)
        4.5.2 Atf-ı Beyan ve Bedel (الْعَطْفُ الْبَيَانِ ,اَلْبَدَلُ)
    4.6 Okuma ve Yazma Kuralları (قَوَاعِدُ الْقِرَاءَةِ وَ الْكِتَابَةِ)
        4.6.1 Birleşik Harfler
        4.6.2 Vasl Hemzesinin (هَمْزَةُ الْوَصْلِ) Harekesinin Hazfı
        4.6.3 Vasl (اَلْوَصْلُ) Hemzesinden Önceki Harfin Harekesi
        4.6.4 İki Elifin Yan Yana Gelmesi
        4.6.5 Sonda Yazılan Te
        4.6.6 Mütekellim (ben şahsı) Ye’si İle İlgili Yazım Kuralları
        4.6.7 Diğer Yazım Kuralları
    ÖZET BÖLÜM 4
    ALIŞTIRMALAR

5 CÜMLE (اَلْجُمْلَةُ)
    5.1 Anlamına Göre Cümleler
        5.1.1 Olumsuz Cümleler (اَلْجُمَلُ الْمَنْفِيَّةُ)
        5.1.2 İstisna Cümleleri (جُمَلُ الْإِسْتِثْنَاءِ)
        5.1.3 Şart Cümlesi (اَلْجُمْلَةُ الشَّرْطيَّةُ)
        5.1.4 Nida Cümleleri (جُمَلُ النِّدَاءِ)
        5.1.5 Tekit Cümleleri (اَلْجُمَلُ التَّأْكِيدَاتُ)
        5.1.6 Soru Cümlesi (جُمْلَةُ الإِسْتِفْهَامِ)
        5.1.7 Taaccüp Cümlesi (جُمَلُ التَّعَجُّبِ)
        5.1.8 Cümlede Hal
    5.2 Yapısına Göre Cümleler
        5.2.1 Basit Cümle (اَلْجُملَةُ الْبَسِيطَةُ)
        5.2.2 Birleşik Cümle (اَلْجُمْلَةُ الْمُرَكَّبَةُ)
    ÖZET BÖLÜM 5
    ALIŞTIRMALAR

Ek-1 Arapça Sözlüklerde Kelime Arama Nasıl Yapılır?
Ek-2 Kırık Çoğul Babları
Ek-3 Kur’an’da Geçen Sayılar
Ek-4 Mezid Fiil Çekim Tabloları
Ek-5 Mehmuz, Muzaf ve İlletli Fiil Çekim Tabloları
Ek-6 Kur’an’ın %80’ini Oluşturan 500 Kelime


ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI
    Bölüm 2 Cevapları
    Bölüm 3 Cevapları
    Bölüm 4 Cevapları
    Bölüm 5 Cevapları

KAYNAKLAR

AYET İNDEKS