ANASAYFA

ÖNSÖZ

NASIL HAZIRLANDI?

İÇİNDEKİLER

YAZIM HATALARI

arapça öğrenme
kuran arapçası kuranı anlamak için arapça, kuran öğrenme

www.yaklasansaat.com

ys@yaklasansaat.com

KUR'AN'I ANLAMAK İÇİN ARAPÇA KİTABI 1. BASKI DÜZELTMELERİ (PDF olarak indir)

 

SAYFA 25
Dişi kabul edilen isimler listesinde بِئْرٌ kelimesinin anlamı “yük” olarak yazılmış. Doğrusu “kuyu” olacak.

SAYFA 37
اَلْكِتَابُ المُنِيرُ tamlamasında المُنِيرُ kelimesinde lam harfinin harekesi unutulmuş. Tamlamanın doğru yazılmış şekli اَلْكِتَابُ الْمُنِيرُ olacak.

SAYFA 46
[YUSUF (12)/37]
Ayet örneğinde  قَبْلَ  kelimesinin anlamı “denildi” yazılmış. Doğrusu “önce” olacak.

SAYFA 47
Bitişik zamirler ile ilgili tabloda yer alan رَبُّكُمْ kelimesinin anlamı “dostunuz” olarak yazılmış. Doğrusu “Rabbiniz” olacak.

SAYFA 82
Muzari fiili örnekleri arasında yer alan يَكْتُبُ fiilinin anlamı “okuyor, okur” şeklinde yanlış yazılmış. Doğrusu “yazıyor, yazar” olacak.

SAYFA 87
Tablo 3-4 Emri Gaib Fiili, Şahıs Çekim Tablosu’nda tablo başlıkları olan “2. Tekil Şahıs”, “2. İkil Şahıs” ve “2. Çoğul Şahıs” yanlış yazılmıştır. Bunların doğrusu sırasıyla “3. Tekil Şahıs”, “3. İkil Şahıs” ve “3. Çoğul Şahıs” olacak.

Tablo 3-4’de “3.Çoğul Şahıs Dişi” çekimi için  لِتَكْتُبْنَ yazılmıştır. Doğrusu لِيَكْتُبْنَ olacak.

SAYFA 98
Sayfa başında Dört Harfli Mezid Fiiller konusu birinci başlık olan فَعَّلَ babı 4 ile numaralandırılmış ve sayım 4’ten devam ettirilmiş. Doğrusu 1- فَعَّلَ babı olacak.

SAYFA 100
فَعَّلَ  babının özet çekim tablosu unutulmuştur. Unutulan tablo aşağıdadır.

Mastar

Emir

Muzari

Mazi

تَفْعِيلٌ

فَعِّلْ

يُفَعِّلُ

فَعَّلَ

 

SAYFA 101-102
Ayet örneklerin altında yer alan tabloların “Yapı” yazan sütununda “mezid (أَفْغَلَ )” yazılmış. Doğrusu “mezid (أَفْعَلَ )” olacak.

SAYFA 108
اِنْفَعَلَ babı için verilen mastar örnekleri arasında yanlışlıkla “intikam اِنْتِقَامٌ” da yazılmış. Bu mastar اِفْتَعَلَ   babının mastarıdır. Bundan dolayı buradan silinmesi gerekiyor.

SAYFA 114-115

Ayet örneklerin altında yer alan tabloların “Yapı” yazan sütununda “mezid (تَفَعَالَ )” yazılmış. Doğrusu “mezid (تَفَاعَلَ )” olacak.

SAYFA 117
[İBRAHİM (14)/7]
Ayetinde رَبُّكُمْ kelimesinin anlamı “rabbiniz” şeklinde küçük harfle yazılmıştır. Doğrusu “Rabbiniz” olacak.

SAYFA 125
[NUH (71)/7]
Ayetinin açıklamasında “ اسْتِكْبَارًا fiili ise ” denmiş. Doğrusu “اسْتِكْبَارًا ise” olacak.

SAYFA 126
[HAC (22)/11]
Ayetinin fiil tablosunda “Kök” yazan sütunda طمن  yazılmış. Doğrusu طمأن olacak.

SAYFA 131
Mazi mezidlerin meçhulünün bulunduğu tabloda أَفْعَلَ babının son satırında meçhulü أُرْسِلُ şeklinde yazılmış. Doğrusu أُرْسِلَ olacak.

SAYFA 146
[ARAF (7)/29]
Ayetinde رَبّٖى kelimesinin anlamı “rabbim” şeklinde küçük harfle yazılmıştır. Doğrusu “Rabbim” olacak.

SAYFA 147
[NUR (24)/35]
Ayetinde كَمِشْكٰوةٍ kelimesinin anlamı “lamba gibi” yazılmış. Doğrusu “oyuk gibi” olacak.

SAYFA 148
[ARAF (7)/137]
Ayetinde رَبِّكَ kelimesinin anlamı “senin rabb’in” şeklinde yazılmıştır. Doğrusu “senin Rabb’in” olacak.

SAYFA 159
2.Tabloda bulunan اِفْتَعَلَ babının muzari meçhulü يُفْتَعَلَ şeklinde yazılmış. Doğrusu يُفْتَعَلُ olacak.

SAYFA 190
Özel Durum içinde yer bulunan [ABESE (80)/23] Ayetinde كَلَّا kelimesinin anlamı “sonra” şeklinde yazılmış. Doğrusu “hayır” olacak.

SAYFA 246
12.maddede yer alan “İlletli olmayan fiillerde, cezm olma durumu tekil şahıs çekimlerinde sonu ُ olur. İkillerde ve dişi çoğullarda cezm alameti görünmez.”  cümlesinin doğrusu  “İlletli olmayan fiillerde, cezm olma durumu tekil şahıs çekimlerinde sonu ْ olur. İkillerde sondaki ن harfi düşer. Dişi çoğullarda cezm alameti görünmez.” olacaktır.

SAYFA 248
16.maddenin 3.satırında bulunan لِاَلْعَبِيدِ yanlış yazılmıştır. Doğrusu لِلْعَبِيدِ olacak.

SAYFA 262
Özel Durum içinde bulunan [BAKARA (2)/152] Ayetinin açıklamasında “Şart kısmında bulunan فَاذْكُرُونٖى fiili emri hazır 3. çoğul şahıs çekimidir.”denmiş. Doğrusu “Şart kısmında bulunan فَاذْكُرُونٖى fiili emri hazır 2. çoğul şahıs çekimidir” olacak.

SAYFA 278
Basit cümle çeşitleri olan isim cümlesi ve fiil cümlesi Cümle bölümünün başında detaylı incelenmiştir.” şeklinde yer alan paragrafta verilen bölüm bilgisi yanlıştır. Paragrafın doğrusu Basit cümle çeşitleri olan isim cümlesi ve fiil cümlesi 4.1 Cümlenin Tasnifi bölümünün başında detaylı incelenmiştir.” şeklinde olacaktır.

SAYFA 302
Altı harfli mezid fiillerden اِفْعَالَّ babının muzarisi يَفْعأَلُّ mastarı ise اِفْعِيلأَلٌ şeklinde yanlış yazılmış. Bunların doğrusu sırasıyla “يَفْعَالُّ ” ve “ اِفْعِيلَالٌ”dır.

SAYFA 303
Tabloda وَقَى fiili için yazılan “ecvef fiil(ecvefu’l mefruk)” açıklaması yanlıştır. Doğrusu “lefif fiil(lefifu’l mefruk)” olacak.

Tabloda طَوَى fiili için yazılan “lefif fiil(lefifu’l mefruk)” açıklaması yanlıştır. Doğrusu “lefif fiil(lefifu’l makrun)” olacak.

Tabloda أَوَى fiili için yazılan “mehmuz ve lefif mefruk fiil” açıklaması yanlıştır. Doğrusu “mehmuz ve lefif makrun fiil” olacak.

SAYFA 347
Tablo 2’de “Kimin?” başlığı altında هُمَا…’nın anlamı “siz ikinizin”, كُمَا…’nın anlamı “o ikisinin” şeklinde yanlış yazılmıştır. Doğrusu sırasıyla “o ikisinin”, “siz ikinizin” olacak.

SAYFA 350
Tablo 8’de أَكْثَر kelimesinin anlamı “daha küçük” yazılmış. Doğrusu “daha çok” olacak.

SAYFA 365
Bölüm 2 alıştırmalarının cevaplarında أَنْصَارُ اللّٰهِ tamlaması sıfat tamlamaları arasında yazılmış. Doğrusu bu tamlamanın isim tamlamaları bölümünde yer almasıdır.

Bölüm 3 alıştırmalarının cevaplarında “Basit (mücerred) mazi (geçmiş zaman) fiiller” listesinde وَيَقُولُ fiili yazılmış. Doğrusu bu fiilin “Basit(mücerred) muzari (şimdiki ve geniş zaman) fiiller” arasında yer almasıdır.

SAYFA 366
Bölüm 3 alıştırmalarının cevaplarında “Meçhul (edilgen) fiiller” listesinde أَشْرَكُوا fiili yazılmış. Doğrusu bu fiilin “Türemiş (mezid) fiiller” arasında yer almasıdır.