ANASAYFA

ÖNSÖZ

NASIL HAZIRLANDI?

İÇİNDEKİLER

YAZIM HATALARI

arapça öğrenme
kuran arapçası kuranı anlamak için arapça, kuran öğrenme

www.yaklasansaat.com

ys@yaklasansaat.com

Okuyucuya sunduğumuz “Kur’an merkezli Arapça dilbilgisi” kitabımızın hazırlanmasında gözettiğimiz prensipler şunlardır:

1- Sadece Arapça okuma yazma bilen herkesin, Kur’an’ı okuyup anlayabilecek hale gelmesini sağlayacak şekilde konular hazırlandı. Tüm konu ve anlatım, Kur’an gözetilerek düzenlendi.

2- Konuların sıralaması ve kitabın organizasyonunda, baştan başlayıp sona doğru okunacağı varsayıldı. Bu sebeple bir kavram önceden anlatılmadan mümkün mertebe kullanılmadı. Bu sayede bilmediğiniz bir “kavram”ın tanımının, daha geride olduğunu varsayabilirsiniz.

3- Eğer bir kural ya da konu Kur’an’da geçmiyorsa, kitapta yer verilmedi. Bu sebeple diğer dilbilgisi kitaplarında yer alan bazı konular, bu kitapta bulunmayabilir.

4- Kur’an’da sık geçen konular üzerinde ise daha detaylı örnekler verilerek duruldu.

5- Bölüm sonlarına, bölümde anlatılan tüm konuları kısaca özetleyen özetler ve alıştırmalar yerleştirildi. Kitabın sonuna da alıştırma soruları için kısa bir cevap anahtarı kondu.

6- Kitaptaki tüm alıştırmalar, örnek kelimeler, kelime grupları ve cümleler, Kur’an’dan seçildi.

7- Ayet örneklerinde, mutlaka Sure adı, numarası ve ayet numarası verildi.

8- Örneklerde, özellikle “İslam’ı tanımlayan” ayetlere yer verildi. Mümkün oldukça “fıkhi ya da müteşabih ayetler” örneklerde kullanılmadı.

9- Ayet örneklerinde, bazen ayet uzun olduğundan, ayetin anlamlı bir bölümü verildi. Bu durumda ayetin alınmayan kısmına işaret etmek için “...” konuldu.

10- Kaynakçada belirtildiği üzere; 20’den fazla kaynaktan faydalanıldı ve mümkün olduğunca var olan literatür takip edildi.

11- Konu başlıklarında genel olarak “Türkçe başlıklar” tercih edildi. Ancak mutlaka başlığın Arapçasına da yer verildi.

12- Zaman zaman başvurulması gerekecek çekim tabloları, kitabın sonunda ek olarak verildi. Ayrıca kitabın sonunda ek olarak Kuran'ın %80'ini oluşturan 500 kelime verildi. Bunların ezberlenmesi Kur'an'ın sözlüğe ihtiyaç duymadan anlaşılmasında önemli bir fayda sağlayacaktır.

13- 3. seviyeye kadar (2.1.3. yani 2. bölümün 1. konusunun 3. başlığı gibi) başlıklarda numaralandırma tercih edildi. Daha aşağı seviyelerde harflendirme veya madde imleri kullanıldı.

14- Cümle konusuna geçmeden önce de kelimelerle ilgili örnek olarak ayetlere yer verildi. Burada, okuyucudan ayetleri çevirebilecek düzeyde olması beklenmiyor, ancak kelime örneklerini ayet içerisinde görmesi ve özellikle İslam’ı anlatan ayet örneklerine aşina olması için böyle yapıldı. Kitap üzerindeki çalışma ilerledikçe o örnek ayetler, okuyucu tarafından daha iyi anlamlandırılacaktır.

15- Bazı tablolarda * işaretlerine yer verilmiştir. Bu işaretler ilgili tablo hücresindeki kelimenin Kur'an'da diğer kelimelere göre daha sık geçtiğini anlatmak için kondu. Bu sebeple en azından üzerinde * bulunan kelimelerin ezbere bilinmesi faydalı olacaktır.

16- Özel Durum adı altında açılan kutucuklarla, kurallara uymayan istisnai durumlar ele alındı. Bazen özel durum adı verilen bu istisnai durumlar, Kur’an’da oldukça yaygın olabilmektedir. Bu sebeple bunların atlanması doğru olmayacaktır.

17- Yazım Kuralı adı altında açılan kutucuklarda, yazım kuralları sebebiyle meydana gelen değişiklikler anlatıldı.

18- Kuralın Önemi kutucuklarında, ayırt edici bir özelliği anlatan ya da dikkat edilmesi gereken kurallara yer verildi.

Okuyucuya sunulan bu kitap, 6 yıllık bir çalışma sonucunda ve defalarca hem organizasyon hem de içerik olarak iyileştirmelere tabi tutularak hazırlanmıştır. Pek tabii ki gözden kaçan birtakım hatalar olacaktır. Bu hatalarımızın da dikkatli, bilinçli okuyucularımızın ve dostlarımızın uyarılarıyla yeni baskılarda düzeltilebileceğini umuyor, Sonsuz Yüce Rabb’imizin, bu çabalarımızı başarıya ulaştırmasını diliyoruz.